Ved å støtte oss økonomisk bidrar du til å sikre driften og omfanget av vårt arbeid. Det er opp til deg om og hvor mye du vil gi, men faste bidrag er generelt mer forutsigbart. Bidrag kan settes inn på kontonr. 3201 09 27160. Alle bidrag vil bli satt stor pris på. Vi vil i tillegg dokumentere at pengene blir brukt på en seriøse måte til gode for palestinernes sak :)